Контакт

FINECON, s.r.o.
Rybničná 42
831 06 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 905 796 584
E-mail: info@finebio.sk
Web: www.finebio.bg

IČO: 31324061
DIČ: 2020335471
IČ DPH: SK2020335471