Общи условия

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на ТЪРГОВЕЦА: Финесон ООД

 • Седалище и адрес на управление: Бул. Димитър Благоев 17 Б, Ямбол 8600

 • Адрес за упражняване на дейността: Ул. Ангел Димитров, Кв Сарафово,Бургас

 • Данни за кореспонденция: гр Ямбол, Email: info@finecon.bg , тел: +359 876 22 30 20.

 • Вписване в публични регистри: ЕИК 202593366

 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ……………………..

 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG-202593366

1.1.a. Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

 • Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

1.2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством интернет магазина www.finebio.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Бях запознат с общите условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

1.3. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.finebio.eu, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

1.4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.finebio.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

1.5. След кликане на бутона "купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор.

1.6. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 2 работни седмици ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
1.7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

2. ДОСТАВКА

2.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат документирани на мястото и подписани от служител на куриера. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, въз основа на документацията, ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си да предложи намаление, оправа или замяна с нов продукт. При грешно посочен, неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, или доставката не е възможна, (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика), Вашата поръчка ще бъде върната при нас докато се свържем с Вас. 

3. ЦЕНИ

3.1. Всички посочени цени са в Български лева с ддс. Цените, посочени на сайта невключват транспортните разходи. Транспорта се осъществява чрез куриесрките услуги на Еконт Експрес.

 • Еконт Експес: До офис на Еконт 5 лв.
 • Еконт Експес: До адрес в град 6 лв.
 • При поръчки над 60 лв, получавате безплатен транспорт.
Заплаща се на куриера, при доставка на продуктите.
В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси и разходи свързани с износа.
3.2. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката и на транспорта, в момента на получаване на пратката.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

4.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на онлайн магазина finebio.eu.

4.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

4.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

4.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата finebio.eu.

4.5. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

5.1. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

5.2. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.finebio.eu.

5.3. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.finebio.eu.

5.4. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

5.6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

5.7. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

5.8. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@finecon.bg ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите житейски нрави. 

5.9. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, политически проблеми, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  

5.10. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

6. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Рекламации се приемат до 14 дни от датата на получаване на стоката отразена в документите за предаване от куриера, като това може да стане само ако продукта и опаковката са в ненарушен търговски вид. Цената за връщането на стоката в този случай е за сметка на клиента.

Ако по някаква причина стоката е предадена на клиента с повредена опаковка или по друга основателна причина, замяната или връщането на стоката се осъществява за сметкана Финесон ООД.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществеа в рамките на 20 (двадесет) работни дни от връщането.

7. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКИ И ВРЪЩАНЕ

7.1.Можете да върнете закупените от нас продукти без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:

 • Продуктите да са в оригиналната си опаковка

 • Да не са употребявани, нарушен вид или зацапване

 • Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите (с Вашата поръчка ще получите придружаващ документ - фискален бон при плащане при доставка или фактура по Ваше желание)

 • Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка

7.2. Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката в 14 дневен срок. Всички суми, платени при доставка или на място, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сме получили върнатата от вас стока. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, възстановяваме на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.
Адрес за връщане на продукти:  ул. „Ради Николов“ 30, 8000 Сарафово, Бургас Офис на Еконт.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите житейски нрави.

8.2. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента. Ако информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

8.3 ТЪРГОВЕЦА запазва правото си да съхранява лични данни на потребителите и да ги ползва в бъдеще с цел изпращане на рекламни бюлетини и съобщения, свързани с дейността на компанията, нейните търговски марки и настоящи промоционални кампании.

8.4 С регистрацията си на нашият уеб-сайт, потребителите се съгласяват и разрешават на ТЪРГОВЕЦА да събира, обработва и поддържа личните им данни, предоставени от потребителите, в обхвата на дейността на този уебсайт.

9. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

9.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg.

9.2. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес: https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

10. ИЗМЕНЕНИЯ

10.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

11. ТЕРМИНОЛОГИЯ

11.1 Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър, таблет, смартфон и/или друго средство за комуникация.

11.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

11.3. Интернет магазина www.finebio.eu е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

11.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.


Бургас, 14.03.2018