Продукти

BIO GL200

Разграждане на Мазнини, Масла, Грес и Олеа 
            

BIO GL200 разработен за активна поддръжка на мазноуловители и отвеждащи тръбопроводи. Намаля натрупванията и миризмите. Характерен е със способността си да работи в среда с ниско или високо pH. Продуктът представлява следваща стъпка в технологията на биологичното третиране на отвеждащите тръбопроводи и мазноуловителите. Съдържа естествена микробиална смес, която разгражда чрез директното консумиране мазнини, протеини и въглеводороди.

 BIO GL200 използва природен био-ензимен процес за разграждане на мазнини, масла,  грес (FOG) в мазниуловители и намалява  БКК (биологично консумиране на кислород) в отпадната вода. Продукта също така запазва максималното оттичане през отвеждащите тръбопроводи като същежременно премахва лошите миризи, като трансформира FOG във вода и въглероден диоксид, които не са вредни.

 BIO GL200 спестява пари и създава здравословна жизнена среда за вас и вашите близки.

 Разграждане на мазнини, изцяло чрез СИЛАТА НА ПРИРОДАТА.   
Продуктът BIO GL200 е съставен от седем щамове микроорганизми:

•    Ефектът се повишава от техния синергичен ефект.
•    Значително понижава необходимостта от почистване на мазниноуловителите.
•    Премахва източника на миризма  (а не само временното прикриване с химически парфюм).
•    Премахва мазнините чрез консумирането им (с ефект на втечняване) в по-отдалечените части на тръбопровода.
•    Намалява БКК в отпадъчната вода.
•    Нашите щамове микроорганизми разграждат мазнини и в условия на ниско pH в отпадъчната вода.
•    Разграждане на къси и дълги вериги мазнини по естествен начин.
•    Елиминира несъвършеното разграждане на мазнини, причиняващо понижаване на pH в мазниноуловителите и последвалото забавяне на био-ензимния процес.
•    Намалява образуването на миризма чрез ограничаване на биологичната продукция на миришещи вещества  (напр. H2S) и миришещи летливи мастни киселини от анаеробна среда.
•    Разграждане на дълги вериги мастни киселини, в природата трудно разграждащи се, които представляват най-сериозния проблем при поддръжка и почистване на мазниноуловители.
•    На природна основа без алкални и киселини – безопасни за хората, почистваните съоръжения и природата.  
BIO GL200 разработен за поддръжка на мазниноуловители и отвеждащи тръбопроводи. Намалява натрупванията и миризмата. Характерен е със способността си да работи в среда с ниско или високо pH. Продуктът представлява следваща стъпка в технологията на биологичното третиране на отвеждащите тръбопроводи и мазниноуловителите. Съдържа естествена микробиална смес, която разгражда и впоследствие консумира мазнини, протеини и въглеводороди.

BIO GL200 използва природен био-ензимен процес за разграждане на мазнини, олея,  грес (FOG) в мазниноуловители и намаляване  на  БКК (биологично консумиране на кислород) в отпадната вода. Запазване на максималното протичане през отвеждащите тръбопроводи, тръби, сифони и отвори, същевременно продукта премахва и лошата миризма.
Продуктът трансформира мазнини, масла, грес във вода и въглероден диоксид, които са безвредни.

BIO GL200 е част от нашата гама продукти   която е създадена за да предапази вашето здраве и планетата зема чрез биоензимните сили на природата.

Предназначение:

•    Мазниноуловители в промишлеността и публичния сектор, хотели, ресторанти, кетъринг, и др.
•    Тръбопроводи на отпадъчни води, сифони, отвеждащи отвори, мивки.
•    Черпателни резервоари, септик, улавящ резервоар.  
 

Инструкции за употреба:

BIO GL200 е предназначен за превантивна поддръжка на мазноуловителите, отвеждащите тръбопроводи и черпателни резервоари...

•    Преди започване на дозирането, изпразнете мазноуловителя.  
•    Дозирането извършвайте директно в мазноуловителя, сифона, отвеждащия тръбопровод, резервоар, ръчно или с помощта на
     дозиращо устройство.
•    Поддържащите дози могад да бъдат дозирани и преди, но в непосредствена близост до мазноуловителя. 
•    Опаковката да се разклати добре преди всяка употреба.
•    За да осигурите успешно третиране, спазвайте препоръчаните дози и прилагайте продукта в предвидените интервали. 

ВНИМАНИЕ! Дозирането да се извършва едва след приключването на кухнята / производството (най малко след 1-2 часа), с цел продуктът да не се смесва директно с химическите почистващи и дезинфекциращи препарати. 

Дозиране:

•    Мазниноуловители
     Поддържаща доза: зависи от дневния брой ястия.
     БРОЙ ЯСТИЯ/ДЕН        ДНЕВНА ДОЗА * (мл.)        
      до 200                                     250 
      200 -500                                  250-400    
      500-800                                   400-500 
      800-2000                                 500-750 
     2000 ястия/ден и повече       (определя техникът)
   
    *минималната доза, необходима за поддържане на устройството 

•    Отвеждащ тръбопровод
     При стандартен размер на тръбопровода (на 10м дължина):
                 първоначална доза: 200 мл./първата седмица
                 редовно прилагане: 100 мл./седмица
     За по-голям и по-дълъг тръбопровод да се увеличи честотата на дозиране.  

•    Черпателни и други резервоари 
      Дневна доза според вида на проблема и дневното протичане: определя техникът.        

Предимства:

Продуктът BIO GL200 е съставен от седем щамове микроорганизми:

•    Ефектът се повишава от техния синергичен ефект.
•    Значително понижава необходимостта от почистване на мазноуловителите.
•    Премахва източника на миризма  (а не само временното и прикриване с химически парфюм).
•    Премахва мазнините чрез консумирането им, и втечняването им в по-отдалечените части на тръбопровода.
•    Намалява БКК в отпадъчната вода.
•    Нашите щамове микроорганизми разграждат мазнини и в условия на ниско pH в отпадъчната вода.
•    Разграждане на къси и дълги вериги мазнини по естествен начин.
•    Елиминира процеса на разлагане на мазнини и примеси, причиняващо понижаване на pH в мазниноуловителите последвалото забавяне на био-ензимния процес.
•    Намалява образуването на миризма чрез ограничаване на биологичната продукция на миришещи вещества  (напр. H2S) и
     миришещи летливи мастни киселини от анаеробна среда.
•    Разграждане на дълги вериги мастни киселини, в природата трудно разграждащи се, които представляват най-сериозния
     проблем при поддръжка и почистване на мазниноуловители.
•    На природна основа без алкални и киселини – безопасен за хората, почистваните съоръжения и природата.  

Състав:

Вода, Смес бактериални видове Bacillus: Селектирани от естествена среда, немодифцирани. Аеробни и факултативно анаеробни. Бързо движещи се. Позитивен хемотаксис. 100% стабилизирани бактериални спори.
Бактериална ензимна продукция: Амилаза, Протеаза, Липаза, Естераза, Уреаза, Целулаза, Ксилаза 
Външен вид: течност, кремав цвят
Ефективен при pH: 4,25 - 10
Ефективен при температури: 5°C - 55°C
Срок за съхраняване: 1,5 година при 10°C -15°C
Опаковки: 5 кг, 10кг, 25 кг

Складиране и употреба: Складирайте в затворен съд, при температура между 10-20°C.  Пазете от достъп на деца.  Не вдишваите, не поглъщаите, изпбягвайте контакт с очите и отворени рани.  В случай на контакт с очите да се изплакнат обилно с вода поне 10 мин.  Ръцете да се измият след употреба.

BIO GL200 е част от гамата прудукти създадени да предпазват вашето здраве и природата, чрез биоензимните сили. 
Използвайте Био-ензимните продукти за премахване на натрупвания от мазнина безопасно за хората, почистваните уборудвания и природата. 

Навсякъде, където се приготвят ястия (столове за хранене, кухини, производство на замразени храни,...), както и в хранително-вкусовата промишленост при обработка (месо, мляко, риби, олио,…), срещаме проблема с мазните отпадъчни води.  Мазнините (масла, олея) се натрупват по стените на дренажните отвори, което води до ограничаване на потока. За възстановяване на потока може да се приложи процес механичен, химически (втечняване на мазнината с агресивен химикал) или биологичен (с помощта на естествени микроорганизми).
  • Механичният начин – обикновено с гореща вода под налягане – е скъп и отнема доста време (външна фирма, поръчка, ...) и само премества проблема по-далече в тръбопровода  (след охлаждане, мазнината отново ще се натрупа  по стените на тръбопровода с няколко метра по-далече). Същевременно може да доведе до увреждане предимно на по-старите тръбопроводи.
  • Химическият начин – с помощта на агресивен химикал –  уврежда с разяждане вашия отвеждащ тръбопровод, замърсява околната среда и премества проблема по-далече в тръбопровода  (мазнините отново се натрупват по стените на тръбопровода).
  • Биологичният начин – с Биоензимен процес, при който специалните естествени микроорганизми премахват мазнините, консумирайки ги.  Тези полезни природни микроорганизми изяждат всяка минута толкова мазнина, колкото тежат, и я превръщат в безвредна вода и въглероден диоксид.  Процесът е безопасен за хората, материала на отвеждащия тръбопровод и е естествен. Същият Био-ензимен процес използва природата за пречистване на водата, почвата и въздуха на нашата планета Земя вече в продължение на милиони години.  

Био-ензимният процес се нуждае от повече време и е препоръчително да го прилагате превантивно, за да се предотврати задръстването на тръбопровода, с редовно дозиране на BIO GL200 в тръбопровода и отвеждащите системи. Микроорганизмите се захващат по стените на тръбопровода, изяждат всичката мазнина от стените.  Елиминират миризмата чрез трансформиране на миризмата, образувана от органичните вещества, и намаляват съдържанието на органичното замърсяване в отпадъчната вода  (намаляват XKK и БКК на изхода). 
За разлика от химическите препарати, действа дългосрочно (континуално почистване).  

Ако имате мазниноуловител, продуктът BIO GL200 ще разгради и консумира множество мазнини и по този начин съществено намалява необходимостта от почистване на мазноуловителя, намалява миризмата и поддържа правилното функциониране на мазноуловителя.   
Ако имате черпателен резервоар, продуктътBIO GL200 ще премахне мазнината от помпите и стените на черпателния резервоар и по този начин намалява миризмата и поддържа правилното функциониране, и улеснява изпомпването.   
Ако имате отвеждащ тръбопровод, продуктътBIO GL200 поддържа тръбопровода без натрупвания, проходим и намалява миризмата. 


Микроорганизмите са изцяло естествени:
Има много бактериални видове, които са много важни за всички живи същества на Земята. Вашето тяло е пълно с полезни бактерии - ние не можехме да оцелеем без тях. Те растат и се възпроизвеждат, формирайки равновесие у вас и предотвратявайки растежа на вредните бактерии (ограничавайки техните ресурси!).
Бактериите са се научили да живеят навсякъде и затова са се научили да ядат почти всичко за да оцелеят. Някои бактерии ядат храната, която ядем, защото живеят в устата или храносмилателната ни система. Други бактерии могат да ядат опасни или вредни вещества (като петрол и масло) или останките на разлагащи се мъртви растения и животни.
Нашата задача беше да подобрим тези им отлични свойства и чрез естествения подбор да разработим бактериални щамове, способни да обработват Мазнините по-ефективно. Резултатът е продуктътBIO GL200 нашата почистваща армия. 
Ние използваме Био-ензимната сила на природата да премахнем мазнините и свързаните с тях лоши миризми.

Отговорност към собственото си здраве:

Причини за промяна - сега!

Използването на дезинфектанти и други химикали в дома се превръща в проблем не само за околната среда, но все повече за нашето здраве. Децата губят естествената си устойчивост срещу болести а същевременно вредните бактерии стават все по устойчиви към дезинфектанти съответно все по-опасни за хората.
Химическите почистващи препарати оставят дразнещи, нездравословни, летливи остатъци в жилищнитe площи, така почистена повърхност е вредна за вас дълго след прилагане на химически почистващи препарати. 
Промяна на тази нездравословна тенденция означава да изхвърлим химическите препарати и да започнем да използваме за почистване на домакинството продукти на природна основа, именно на био-ензимните процеси, същите онези който Природата използва за почистване на планетата Земя (въздуха, водата, почвата, ...) вече милиони години.

Създали смегама продукти за почистване чрез използване на природната сила на био-ензимните процеси.

Биo-ензимни продукти съдържат полезни микроорганизми, които премахват замърсяване/отпадък/миризма директно от основата - разграждат мръсотията и в последствие я консумират като своя храна. Същевременно нашите микроорганизми премахват миризмата чрез разграждане и усвояване на веществата причиняващи миризма.
Нашите полезни микроорганизми са доста по-силни от опасните видове бактерии, отнемат им хранителните вещества и опасните бактерии загиват навсякъде там, където се прилагатпродукти.
Същия Биo-ензимен процес използва природата за пречистване на водата, почвата и въздуха на планетата Земя.
 
Коннкурентно Изключване
Микроорганизмите въвбиологични продукти, работтят на базата на процес, наречен "елиминиране на конкуренцията". Този процес се отнася за всички площи и повърхности (където могат да се появят вредни видове бактерии), като подове, облицовки, душове, работни плотове както и отпадъчни води. Вредните видове бактерии са опасни за нашето здраве и са причина за лошата миризма 
Вредните бактерии са в природата често грам-отрицателни и този вид бактерии не могат да оцелеят без източник на храна. продуктите доставят в системата в концентрирана форма "приятелски" полезни бактерии. Тези приятелски бактерии започват веднага да консумират източниците на храна (замърсяване), при което непрекъснато се увеличава броят им и по този начин заселват цялата повърхност на тръби, подове или каквато и да е друга повърхност. Процесът на (изхранване) изяждане на замърсяванията от повърхността продължава толкова дълго, докато има източник на храна. Замърсяването се превръща от полезните бактерии в безвредна вода и въглероден двуокис. Когато се изконсумира всичкото замърсяване от повърхността, полезните бактерии преминават в "спящ" режим и отново се събуждат, чак когато в тяхна близост се появи нова мръсотия (тяхната естествена храна).
Нашите приятелски микроорганизми са много по-силни, отколкото опасните видове бактерии, отнемат на тези видове хранителните вещества и опасните бактерии загиват навсякъде там, където се прилагатпродукти.


Отговорност към собственото си здраве:

Причини за промяна - сега!
Използването на дезинфектанти и други химикали в дома се превръща в проблем не само за околната среда, но все повече за нашето здраве. Децата губят естествената си устойчивост срещу болести а същевременно вредните бактерии стават все по устойчиви към дезинфектанти съответно все по-опасни за хората.
Химическите почистващи препарати оставят дразнещи, нездравословни, летливи остатъци в жилищнитe площи, така почистена повърхност е вредна за вас дълго след прилагане на химически почистващи препарати. 
Промяна на тази нездравословна тенденция означава да изхвърлим химическите препарати и да започнем да използваме за почистване на домакинството продукти на природна основа, именно на био-ензимните процеси, същите онези който Природата използва за почистване на планетата Земя (въздуха, водата, почвата, ...) вече милиони години.

Създали смегама продукти за почистване чрез използване на природната сила на био-ензимните процеси.

Биo-ензимните продукти съдържат полезни микроорганизми, които премахват замърсяване/отпадък/миризма директно от основата - разграждат мръсотията и в последствие я консумират като своя храната. Същевременно нашите микроорганизми премахват миризмата чрез разграждане и усвояване на веществата причиняващи миризма.
Нашите полезни микроорганизми са доста по-силни от опасните видове бактерии, отнемат им хранителните вещества и опасните бактерии загиват навсякъде там, където се прилагатпродукти.
Същия Биo-ензимен процес използва природата за пречистване на водата, почвата и въздуха на планетата Земя.
BIO GL200 
силно концентрирана смес от множество бактериални щамове, специфично селектирани за ефикасно функциониране в средата на мазноуловители (МУ)

Увод
Мазноуловителите са често подценявани и пренебрегвани и причиняват сериозни проблеми в заведенията и столовете за хранене.  Често са поставени на видими места и са източник на неприятна миризма.  Тяхното почистване и изпразване е доста скъпо (а почти невъзможно когато се намират на трудно достъпни места).  За поддръжка на мазноуловители вече от доста време се използват биологични продукти. Тези продукти обаче не функционираха добре при ниски стойности на pH или при силно замърсяване с мазнини.   Взимайки предвид тези ограничения, нашите учени разработиха продукт, който отстранява тези недостатъци.  След години изследвания успяхме да предложим на пазара ефикасния продукт BIO GL200– специален състав за мазноуловители. 


Ефикасност при ниско pH 
Най-честата причина за лошата функция на мазниноуловителя е неспособността на достъпните на пазара био продукти за третиране на мазниноуловители да функционират при ниски  pH стойности. По време на тестването на практика и проверяването опита на нашите клиенти установихме, че по-голяма част от мазниноуловителите имат pH 4,5 – 6.
Въз основа на тази информация тествахме способността на бактериите в стандартен мазноуловител ефикасно да действат в екстремни условия при pH 4,25. Според нашите очаквания установихме, че достъпните на пазара конкурентни био продукти не са способни на функционират при pH  с такава стойност (Изображ. 1)
При разработването на ефикасен продукт в типичната за мазниноуловителя среда (ниско pH), бактериите бяха изолирани от среда с ниско pH като борова гора и  мочурища с червени боровинки, където самата природа е избрала щамове, които са способни да работят при ниско pH. Резултатът беше изолиране, подбор и последвало разработване на два щамове микроорганизми, които растат, разграждат отпадък и намаляват миризмата и при pH 4,25. Тези щамове добавихме в продуктаBIO GL200.
Както е посочено на Изображ.1, тези щамове значително повишават ефикасността на нашия продукт в сравнение с конкуренцията. 

Повишена способност за разграждане и храносмилане на мазнини 

Използвайки системата на бактериален подбор бяха добовени и други бактериални щамове способни да разграждат и консумират огромно количество мазнини, олея и масла (FOG). Тези високоефикасни продуценти на липаза не разграждат само нискомолекулни вериги мазнини, които са в повечето случаи разграждани и от обикновени бактерии, но и трудно разградими високомолекулни мазнини. Точно те са най-честите причинители за натрупването на мазнини в системата на мазниноуловителите.  Следващите проби на тези нови щамове откриха секреция на биосурфактани, които спомагат за разлагането на FOG в източник на храна за микроорганизмите. 
Изображ. 2 и 3 документира ефикасността наBIO GL200.
Работата за изолиране на тези извънредни щамове, разграждащи мазнини, беше свързана с изследването за установяване способността на бактериите в мазниноуловителите да разграждат растителна мазнина Crisco. При опита беше използвана мазнина  Crisco като източник на въглерод. Опитът  протече при pH=4.3 в подобна както в обикновен мазниноуловител среда.  За сравнение беше използван комерсиално достъпен продукт, предназначен за мазниноуловители, който освен това съдържа и химически сурфактант. НашиятBIO GL200 не съдържа сурфактант. Както се вижда на  изображ.2, продуктътBIO GL200 показа много по-добри резултати в сравнение с конкурентния продукт, въпреки това че не съдържа сурфактант.  


Изображ. 2 – Разграждане на мазнина Crisco при ph=4,3


Намаляване на миризма

Миризмата в мазниноуловителите е тясно свързана с летливите мастни киселини (VFAs). В таблица № 1 са посочени резултатите, показващи, че сместа от седем щамове в нашияBIO GL200 е способна да разгражда всички тествани летливи мастни киселини  (които може да присъстват в мазниноуловителите). Включително изключително трудно разграждащата се изомаслена киселина и изовалерианова киселина.

      Таблица № 1:   VFA разграждане -  Ефективност на 7 щамове в продукта GL200
 
Щам  Оцетна Пропионова Млечна Маслена Изомаслена Изовалерианова
1 + - + - + +
2 + - + - + +
3 + + + + - +
4 + - + + - +
5 + - + + - -
6 + - - - - +
7 + - + + - +


Намаляване на БКК 

Последната стъпка на изследването беше тест за способността на продуктаBIO GL200 да намалява Биологичната консумация на кислород (БКК) в отпадъчния материал от мазниноуловителя.  Беше взета проба от мазниноуловител, която беше разделена на две части. В едната част беше добавен продуктътBIO GL200. В другата част продуктът не беше добавен. Двете проби бяха следени в продължение на 5 дни за промени, отнасящи се до БКК. На изображ. 3  се вижда в третираната с продуктаBIO GL200 проба значително намаляване на БКК в течение на 5 дни.  


Изображ. 3 – Намаляване на БКК в отпадъчни води от МУ:

Обобщение

Изследването на ефективността описва развитието на продукта BIO GL200. Синергичната смес от седем подбрани бактериални щамове, намираща се в продукта, беше избрана поради следните причини:
по-добро образуване на липаза, способност да работят при ниско pH, образуване на собствен биосурфактант, висока способност за разграждане и храносмилане на органичен отпадък, намаляване на миризмата (предимно от летливи мастни киселини). 

Нашите Био-ензимни продукти използват силата на природата за решаване на проблемите със замърсяването – биологични продукти, които действително вършат добре своята работа.