Продукти

Био Компост

Преобразуване на растителен отпадък в качествен компост. 

Био Компост е концентриран природен Био-ензимен продукт, съдържащ смес от специално селектирани микроорганизми (полезни бактерии, гъби), ензими и хранители вещества. Предназначен е за подкрепа на компостирания органичен отпадък = трева, листа, изрезки от дървета, плодове, ...
Ефикасно ускорява процеса на компостиране, премахва миризмата и подобрява качеството на компоста. 

Био Компост е част от гамата създадена да предпава здравето на хората и природата, използвайки био-ензимната сила.

Био Компост спестява време, пари и образува здравословна среда за Вас и вашите близки.
 • Значително ускорява започването и самия процес на компостиране.
 • Осигурява ефикасно разграждане на органичните вещества, предотвратява анаеробното разлагане и по този начин нежеланата неприятна миризма.
 • Щамът фунги осигурява цялостно разграждане на целулоза и лигнин.
 • Ограничава растежа на вредните бактерии в компоста (хигиенична работа с компоста).
 • Бърз растеж на микроорганизмите от   Био Компост в течение на две мезофилни фази и една термофилна.
 • Синергичният ефект от смес на природни щамове микроорганизми предоставя възможност за ефикасно компостиране на широка гама органичен отпадък.
 • Естествен продукт– Биоензимната сила на природата. 
Био Компост – природен продукт за ускоряване разлагането на органични вещества, премахва миризмата и повишава качеството на компоста. 

Ускорява разграждането на целулоза и лигнин, намиращи се в листата, растенията, изрезките от дървета.  Ефикасно ликвидира неприятната миризма.
Био Компост е предназначен за:
 • Растителни отпадъци от градини (отрезки от живи плетове и храсти, отрязани клони, паднали листа, плевел, покосена трева, цветя, остатъци от плодове и зеленчуци, …)
 • Растителни промишлени отпадъци (обелки и остатъци от плодове и зеленчуци, ...)
 • Битови растителни отпадъци 
Мултифункционалност: Битово, Комунално и промишлено приложение. 

Препоръчителни инструкции за употреба:

Подготовка на разтвор Био Компост:

Изсипете една отмерка от продукта в съд с 3-5 литра хладка вода и разбъркайте добре. След 20 минути разпръскайте равномерно целия разтвор върху подготвения слой нов отпадък.  
1 мерилка  = 20гр.

Подготовка на материала за компостиране:
 • Отрязаните съчки от дървета и храсти да се насекат на по малки части (до 5 см дължина).   Азотният отпадък «N» (като трева, плевел, зеленчук, плодове, ...) да се смеси с въглероден отпадък «C» (като суки листа, отрезки от дърва, слама,...) така, че съотношението да е около 30:1. Съдържанието наCиNв отделните отпадъци е различно и въпреки това може количеството азотен отпадък да се смеси с листа в съотношение  2:1, н дървесен отпадък или слама до съотношение  5:1. Така подготвеният материал да се постави до макс. 10 см груби слоеве на избраното място. Всеки слой да се залее с разтвора Био Компост След добавяне на следващ отпадък, процедурата да се повтори.
 • За подобряване процеса на разграждане, компостираният материал да се аерира с прекопаване поне 3-5 пъти годишно. Също така, материалът да се аерира с прекопаване при възникване на миризма и при нестандартни условия. 

Важни предупреждения за прилагане:

Дезинфекциращите препарати и някои химически почистващи препарати са токсични за микроорганизми (затова не компостирайте отпадък третиран с химически продукти!). Ако искате да постигнете успешно компостиране, спазвайте препоръчаните дози  Био Компост както и правилата за подготовка на отпадъка за компостиране. 
 • Достатъчна влага на материала в компостера(компостираният материал не бива да е твърде влажен, но нито сух. Добре е, компостерът да е под стряха или да е покрит сгеотекстил, който пропуска въздух, но не и вода.)Ориентировъчна проба на влажността на материала  (вече доста разграден от компостиращия процес): след стискане на материала с ръка, трябва да се изстискат само  2-3 капки вода и след отпускане на дланта, трябва материалът да запази същата си форма – не бива да се разпадне.
 • Достатъчен достъп на въздух(без него се образуват анаеробни условия и компостът мирише.). Да се осигури с прекопаване, с поставяне на напр. перфорирани колове в компостера и по-големи клонове на дъното, да се осигури достъп на въздух и от страните на компостера.  

Характеристика на продукта:

Смес на бактериални и гъбни видове (Bacteria, Fungi) :Селектирани от естествена среда, немодифцирани. Аеробни и факултативно анаеробни. Бързо движещи се. Позитивен хемотаксис. 100%
Бактериална ензимна продукция:
Амилаза, Протеаза, Липаза, Естераза, Уреаза, Целулаза, Ксилаза и лигнин Проксидаза
Външен вид:светлосив прах 
Срок за съхраняване:    в затворенa опаковка минимум 2 години при затворена опаковка, до 20°C
Опаковка: 500 гр.PE (12 бр. в картон),  30 кг PE 
Дозиране:0,5 кг. от продукта ефикасно компостира 5 м3 растителен отпадък.

Здраве и безопасност:
Био Компост трябва да се борави с добри практики. Продуктът съдържа естествено срещащи се непатогенни бактериални култури и е незапалим, биоразградим, нетоксичен и напълно безопасен, когато се използва по предназначение. Дръжте далеч от деца. В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с вода в продължение на 10 минути. Не вдишвайте прах. Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.

Оценка на безопасност и безвредност: SZU, E-84/15 от 02.11.2015 г.
Сертификати: ÚKSÚP, Сертификат № 1208 от 25.01.2016 г.

Предимства:
 • Значително ускорява започването и самия процес на компостиране.
 • Осигурява ефикасно разграждане на органичните вещества, предотвратява анаеробното разлагане и по този начин нежеланата неприятна миризма.
 • Щамът фунги осигурява цялостно разграждане на целулоза и лигнин.
 • Ограничава растежа на вредните бактерии в компоста (хигиенична работа с компоста).
 • Бърз растеж на микроорганизмите от   Био Компост в течение на две мезофилни фази и една термофилна.
 • Синергичният ефект от смес на природни щамове микроорганизми предоставя възможност за ефикасно компостиране на широка гама органичен отпадък.
 • Естествен продукт– Биоензимна сила на природата. 

Био Компост е част от гамата създадена да предпава здравето на хората и природата, използвайки био-ензимната сила.
Каним Ви да преоцените мисленето:

Използвайте Био-ензимните продукти заускоряване разлагането на органични вещества, премахване на миризмата и повишаване качеството на компоста. 
Във всички градини, малки или големи, е налице същият проблем: "Как да се справим с градинския отпадък, да не увреждаме околната среда и да произвеждаме висококачествен компост"?
За съжаление, без правилните процеси не може да се произведе качествен компост.

Био Компост е концентриран естествен Био-ензимен активатор, съдържащ специфична смес ефикасни микроорганизми (полезни бактерии и гъби), ензими и хранителни вещества за оптимално разлагане на растителни отпадъци. 
Продукт, ускоряващ разграждането на целулоза и лигнин в листата, растенията, части от дървета.  Продуктът ефикасно премахва неприятните миризми. 

Био Компост съдържа милиони "полезни" микроорганизми, които бързо проникват в компостирания материал и спомагат за получаване на качествен компост. Бактериалните щамове са специфично подбирани така, че да осигуряват оптимално производство в широк спектър на температури, присъстващи в компоста: 
 • Мезофилни щамове за температури от 20 ̊C до 45 ̊C
 • Термофилни щамове за температура по-висока от 45 ºC

Компостирането в градината е идеален начин, как отново да използваме нашия градински и кухненски отпадък. Процесът на разграждане при природното компостиране е бавен. Компостирането с продуктаБио Компост ускорява този природен процес на разлагане. Процесът на компостирането превръща органичния отпадък в хумус, предоставящ необходимите хранителни вещества за растеж на растения в градината и повишава способността на почвата да задържа вода. 
За компостиране е подходящ всеки органичен отпадък от градината с изключение на растенията, които са били третирани с химически хербициди. Може да компостираме и остатъци от кухнята като растителни и плодови остатъци. Обелките от банани и портокали съдържат пестициди, и поради това не са подходящи за компостиране. 

Ако компостът е подготвен  (тъмно кафяв цвят, с външен вид на торф), може да бъде използван за много цели. Компостът може да бъде добавен в саксии с млади растения, отгледани от семена, също така може да бъде използван като защита на корените на растенията срещу горещо и лятно слънце. Добавя се в почвата с цел контрол влагата на почвата: повишава способността на пясъчната почва да задържа вода и позволява отичането на излишната вода от глинеста почва.  Добавя се равномерно в почвата в дълбочина до около 30 см. Компостът като една от съставните части на почвата ѝ предоставя необходимите хранителни вещества и образува здрава почва за вашата градина.  

Предимства на компостирането:
 • Компостирането спестява финансови средства, които в обратен случай трябва да дадете за торове, и Ви предоставя възможността екологично и без разходи да премахнете от градинския отпадък (окосената трева, плевел, отрезки от дървета, ...).
 • От компостирането получавате хумус, който е източник на качествени хранителни вещества. Хумусът подпомага растежа на растенията, възобновява плодородието на почвата и спомага за регулиране на влагата в почвата.
 • Може да се компостира до 30% отпадъци от кухнята -  намаляване на количеството отпадък, който следва да се извози и ликвидира.
 • Микроорганизмите помагат за аериране на почвата, разлагат отпадъците на хранителни вещества за растения и ограничават разширяването на заболявания по растенията в нашата градина.  
Компостирането предоставя природна алтернатива вместо химически торове!

Ако искате да постигнете успешно компостиране, спазвайте препоръчителните дозиБио Компост както и правилата за подготовка на отпадъка за компостиране:
 
 • Достатъчно количество отпадъчен материал: Процесът на компостиране на органичен отпадък в хумус се нуждае поне от минимално първоначално количество подходящ отпадък. 
 • Достатъчна влага на материала в компостера (компостираният материал не бива да е твърде влажен, но нито и сух. Добре е, компостерът да има стреха или да е покрит с геотекстил, който пропуска въздух, но не и вода.) Ориентировъчна проба на влажността на материала  (вече доста разграден от компостиращия процес): след стискане на материала с ръка, трябва да се изстискат само  2-3 капки вода и след отпускане на дланта, трябва материалът да запази същата си форма – не бива да се разпадне.
 • Достатъчен достъп на въздух(без него се образуват анаеробни условия и компостът мирише.). Да се осигури с прекопаване, с поставяне на напр. перфорирани колове в компостера и по-големи клонове на дъното, да се осигури достъп на въздух и от страните на компостера.
 • Достатъчна температура в компостера (около 60°C в продължение на мин. 30 дни):С прекопаване и обръщане на материала в компостера ще постигнем желаната температура да е в целия обем, а не само в средата на компостера. Повишаването на температура в компоста  (с естествен процес на дейността на микроорганизмите) унищожава семената на плевели и заразителните микроби и спомага за трансформирането на отпадъците в качествен хумус.  Необходимо е редовно да се добавя нов отпадъчен материал  (до напълване на компостера / обема на компостера) като източник на храна за полезните микроорганизми и като термична изолация на компостера. 

Голямо количество на нашие микроорганизми се захващат към частиците на растителния отпадък и превръщат отпадъка в качествен хумус – естествен тор за нашата градина. Със силата на природата "Био-ензимно" почистваме и премахване вашите отпадъци. 

Микроорганизмите са изцяло естествени:
Има много бактериални видове, които са много важни за всички живи същества на Земята. Вашето тяло е пълно с полезни бактерии - ние не можехме да оцелеем без тях. Те растат и се възпроизвеждат, формирайки равновесие у вас и предотвратявайки растежа на вредните бактерии (ограничавайки техните ресурси!).
Бактериите са се научили да живеят навсякъде и затова са се научили да ядат почти всичко за да оцелеят. Някои бактерии ядат храната, която ядем, защото живеят в устата или храносмилателната ни система. Други бактерии могат да ядат опасни или вредни вещества (като петрол и масло) или останките на разлагащи се мъртви растения и животни.
Нашата задача беше да подобрим тези им отлични свойства и чрез естествения подбор да разработим бактериални щамове, способни да обработват растителните отпадъци много по-ефективно. Резултатът е продуктътБио Компост.
Голям брой от нашите полезни микроорганизми се прикрепят към растителните отпадъци и ги превръщат в висококачествен хумусен тор.
Използваме силата на природата "Био-ензимен", за да превърнем отпадъците в качествени продукти.
 
Коннкурентно Изключване

Микроорганизмите въвбиологични продукти, работтят на базата на процес, наречен "елиминиране на конкуренцията". Този процес се отнася за всички площи и повърхности (където могат да се появят вредни видове бактерии), като подове, облицовки, душове, работни плотове както и отпадни води. Вредните видове бактерии са опасни за нашето здраве и са причина за лошата миризма 
Вредните бактерии са в природата често грам-отрицателни и този вид бактерии не могат да оцелеят без източник на храна.продуктите доставят в системата в концентрирана форма полезни бактерии. Тези полезни бактерии започват веднага да консумират източниците на храна (замърсяване), при което непрекъснато се увеличава броят им и по този начин заселват цялата повърхност на тръби, подове или каквато и да е друга повърхност. Процесът на (изхранване) изяждане на замърсяванията от повърхността продължава толкова дълго, докато има източник на храна. Замърсяването се превръща от нашите полеазни бактерии в безвредна вода и въглероден двуокис. Когато се изконсумира цялото замърсяване от повърхността, полезните бактерии преминават в "спящ" режим и отново се събуждат, чак когато в тяхна близост се появи ново замърсяване (тяхната естествена храна).
Нашите приятелски микроорганизми са много по-силни, отколкото опасните видове бактерии, отнемат на тези видове хранителните вещества и опасните бактерии загиват навсякъде там, където се прилагатпродуктите.


Отговорност към собственото си здраве:

Причини за промяна - сега!
Използването на дезинфектанти и други химикали в дома се превръща в проблем не само за околната среда, но все повече за нашето здраве. Децата губят естествената си устойчивост срещу болести а същевременно вредните бактерии стават все по устпйчиви към дезинфектанти съответно все по-опасни за хората.
Химическите почистващи препарати оставят дразнещи, нездравословни, летливи остатъци в жилищнитe площи, така почистена повърхност е вредна за вас дълго след прилагане на химически почистващи препарати. 
Промяна на тази нездравословна тенденция означава да изхвърлим химическите препарати и да започнем да използваме за почистване на домакинството продукти на природна основа, именно на био-ензимните процеси, същите онези който Природата използва за почистване на планетата Земя (въздуха, водата, почвата, ...) вече милиони години.

Създали смегама продукти за почистване чрез използване на природната сила на био-ензимните процеси.

Биo-ензимни продукти съдържат полезни микроорганизми, които премахват замърсяване/отпадък/миризма директно от основата - разграждат мръсотията и в последствие я консумират като своя храната. Същевременно нашите микроорганизми премахват миризмата чрез разграждане и усвояване на веществата причиняващи лошата миризма.
Нашите полезни микроорганизми са доста по-силни от опасните видове бактерии, отнемат им хранителните вещества и опасните бактерии загиват навсякъде там, където се прилагатпродукти.
Същия Биo-ензимен процес използва природата за пречистване на водата, почвата и въздуха на планетата Земя.