Filozofia

Bio-enzymatické čistiace produkty - čo to znamená?

Po rokoch spoliehania sa na viac či menej nebezpečné chemikálie v čistiacich prostriedkoch, sa v profesionálnom čistení ako aj v čistení našich domácností začal uplatňovať nový trend - Bio-enzymatický prírodný čistiaci proces.

Bio-enzymatické čistiace produkty využívajú prírodné a prospešné mikroorganizmy, ktoré eliminujú nečistoty/škvrny/zápach ich rozložením a skonzumovaním ako svoju potravu. Proces je bezpečný pre vaše zdravie ako aj životné prostredie. Rovnaký Bio-enzymatický proces využíva príroda na neustále čistenie planéty Zem.
 
Používajme silu prírody namiesto chemikálií.
 


Princíp fungovania Bio-enzymatických produktov

Bioenzymatické čistiace produkty obsahujú špeciálne priateľské baktérie, ktoré sa živia rôznymi nečistotami.
Priateľské, užitočné baktérie produkujú vlastné enzýmy, ktoré rozložia komplexnejšie reťazce molekúl nečistoty na jednoduchšie časti. Jednoduchšie časti nečistoty slúžia priateľským baktériám ako zdroj potravy. Baktérie konzumujú takto upravenú nečistotu a premenia ju na vodu a na neškodný kysličník uhličitý. Zároveň sa reprodukciou zväčšuje aj počet užitočných baktérií a proces čistenia kontinuálne pokračuje dovtedy, až kým nie je spotrebovaná celá nečistota. Následne časť užitočných baktérií prechádza do "spánku" a môžu sa reaktivovať pri opätovnom znečistení povrchu.